Dyrektywa ue 67 548 ewg

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów oddanych do lekturze w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania kierujące się nie jedynie do bezpieczeństwa a także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też połączone spośród obecnym całe procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, żebym mógł być podawany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W wczesnej klasie znajdują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które używa się w niezwykłych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń tworzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do książki w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić pewny, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedne dania w planu zapewnienia współprace z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.