Dzialalnosc gospodarcza na cwierc etatu

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w średnich obiektach, jak natomiast w znaczących budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach przemysłowych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref zewnętrznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest stworzone w postaci modułów i często wykorzystywane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Wielki jest ludziom charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i jakość biegnąca zgodnie spośród jej kierunkiem. Oznaczenia na ostatnich wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że część wybiera się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są różne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie różni się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, a celem ich budów jest skierowanie ludzi do bezpiecznego wystąpienia w sukcesie ewakuacji. Z tego czynnika winnym stanowić właściwie widoczne, ponieważ w oświetleniu ewakuacyjnym uzyskuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest lekki pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary oraz wielka sprawność, duża trwałość i wielka liczba luminacji.