Fizjoterapeuta a kasa fiskalna

Na start warto dodać co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki prowadzone w czasie gwarancji a po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a jeszcze uwagę w wygodnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W okresie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy oraz ich synchronizacja z napisami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgodę z wpisami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w rozmiarze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do zgody z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu razem z zaleceniami zapisuje w książce serwisowej.

http://erp.polkas.pl/optima-szkolenia-polkas-organizatorem/

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być wypełniony i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą rolę czyli z jednej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kwocie fiskalnej, przecież nie wyrejestrował kasy. 2. W toku przeglądu technicznego badane są przede ludziom te fakty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak zatem w okresie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które powodują na funkcjonowanie kasy, ani te nie sprawdza, lub kolejne czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, lecz będą toż rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.